Skip to content

Asiakastyössä olevat tietävät, että joskus tunteiden ilmaiseminen terapiatilanteessa, ryhmässä tai missä tahansa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voi olla haasteellista. Ajatukset ja sanat omista tunteista, niiden nimeämisestä ja ilmaisusta lukkiutuvat ja kommunikaatio hetkessä on vaikeaa.

Näiden tilanteiden helpottamiseksi on kehitetty Toivo-tunnekortit -50 kasvokuvakorttia erillisillä tunnesanoilla käytettäviksi yhdessä tai erikseen.

Toivo-tunnekorttien avulla tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen on helpompaa. Kortit soveltuvat ihmissuhdealan ammattilaisille työkalupakkiin tai kenelle tahansa rikastuttamaan arjen vuorovaikutusta.

Tunnekortit saatavilla myös englanninkielisillä tunnesanoilla!

Hinta: 49€/kpl +toim. 

Jos kiinnostut jälleenmyynnistä, kysy isompien erien hintaa.

Lisätietoa korteista Minnan Kammarilta: info@minnankammari.fi