Skip to content

Työnohjaus on henkireikä

Se auttaa

  •  kehittämään omaa työtään
  •  jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä
  •  muutostilanteissa
  •  ristiriitatilanteissa
  •  yhteistyön kehittämisessä
tyonohjausta

 

Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan.
Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Ohjaaja auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa.
Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala.

Usein työnohjaukseen osallistutaan 15-20 kertaa, 90 minuuttia kerrallaan. Kokoontumiset ovat yleensä parin kolmen viikon välein. Työnohjauksen kestoksi  suositellaan vuodesta kahteen vuotta.

Työnohjauksen vaikuttavuutta sekä työyhteisöön että työntekijöihin on tutkittu useamman vuoden ajan. Seuraavalta sivulta löydät tutkimustietoa työnohjauksen vaikuttavuudesta.