Skip to content

Sielunhoitoterapia on ammatillista kristillistä terapiatyötä.

Se perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Terapeuttina  olen vaitiolovelvollinen ja olen sitoutunut käymään työnohjauksessa. Tapaamiskertojen määrä sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Tapaamiskerran kesto on 90 minuuttia. Ajan voit varata etusivulta löytyvällä yhteystietolomakkeella tai puhelimitse.

Sielunhoitoterapia

 

Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Kristillinen terapia ei edellytä asiakkaalta henkilökohtaista kristillistä vakaumusta. Kohtaan jokaisen ihmisen yksilöllisesti ja hänen elämänkatsomustaan ja arvojaan kunnioittaen.
Terapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sekä lisätä itsetuntemusta.  Sitä kautta vapautuu sisäisiä voimavaroja myönteiseen kasvuun ja kehitykseen.