Skip to content

Valmistuin sielunhoitoterapeutiksi Perheniemen evankelisesta opistosta 2009. Koulutusohjelma täyttää Suomen ACC:n laatimat kriteerit ja kreditoitumisvaatimukset. ACC (Association of Christian Counsellors: http://www.accfinland.org) on Euroopan laajuinen komitea, joka toimii sielunhoitoterapiatyön kattojärjestönä.

sydän
Olen jäsenenä Suomen sielunhoitoterapeutit ry:ssä (http://www.suomensielunhoitoterapeutit.fi/). Yhdistys huolehtii sielunhoitoterapian laadun valvonnasta.
Työnohjaaja/mentor-koulutuksen kävin Suomen Psykologisessa instituutissa (http://www.psyk.fi/). Koulutuksen viitekehys on integratiivinen ohjausteoria. Käytän työssäni tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä. Koulutusohjelma täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n suositukset.
Solmuja parisuhteessa® -parineuvojaksi opiskelin Parisuhdekeskus Kataja ry:ssä. Solmuja parisuhteessa® -menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi.