Skip to content

ELÄMÄNKAARIRYHMÄT

Kuka olen? Mistä tulen? Minne olen matkalla?

Mikä on minun elämäni tarina?

Elämäkaarityöskentelyssä on tarkoitus tehdä näkyväksi omaa elettyä elämää sen kaikissa väreissä ja saada sitäkautta ymmärrystä ja uusia näkökulmia menneen elämän ja nykyhetken välille. Kun oma elämänhistoria selkiytyy ja jäsentyy, menneisyyteen sitoutuneet voimavarat alkavat siirtyä nykyhetkeen.

Työskentelyssä voidaan käyttää, valokuvia lehtileikkeitä yms. Kuvat herättävät tunteita ja ajatuksia sekä tarjoavat lähtökohdan itsetutkiskeluun. Kukin yksilö tulkitsee kuvan omalla erityisellä tavallaan, koska hän tulkitsee sitä oman kokemusmaailmansa kautta.

Työskentely tapahtuu turvallisessa 3-4 hengen pienryhmässä.

Kokoonnumme perjantaisin klo 18.00- 19.30 Minnankammarilla osoitteessa Pukinmäenaukio 4b. Helsinki

Uusi ryhmä alkaa aina kun on riittävästi ilmoittautuneita.

Hinta: 14€/ henkilö/ kerta.